Oldalak

2011. március 26., szombat

A hét főbűn pályázat

Timinek...Megkísértve


„A kezdet előtt
Nincs föld, se ég

Nem dönti semmi

A hit hitelét,

De a bűnök

Már rólad álmodnak rég.


A kezdet előtt

Nincs hang, se csend,

Áll még az Idő,

Teljes a rend,

De a vágyak

Már az emberre várnak.”

/Ákos/


Mindig úgy tartották, hogy az első bűnös Éva lett, azzal, hogy megszegte Isten parancsát. Ám tévedtek. A bűnök jóval a Paradicsom előtt megszülettek. Ott keringtek a föld közelében, de míg az ember nem létezett, képtelenek voltak kiteljesedni. Próbálva megmenteni a halandókat, Isten a bűnöket testekbe zárta, kik a földön éltek, így nem szállhatták meg az embereket. Összesen heten kerültek a földre. Arra ítéltettek, hogy az idők végezetéig kísértésként éljenek.

1831. London, Anglia

- Hogy mondta, kedves? Hány testvére van?
Rabia szemforgatva hajolt közelebb az öregasszonyhoz.
- Hat, Mrs. McKay. Heten vagyunk összesen.
- Ó, szép nagy család – mélyültek el az asszony ráncai mosolyától. – A szüleik?
- Meghaltak – felelt Rabia, miközben szemével testvéreit kereste.
- Ó, de szörnyű – csapta össze aszalt tenyereit a házigazda. – Ilyen fiatalon?
Rabia bólintott. Sosem értette az embereket, meg az érzelmeiket. Kötődnek egymáshoz, aztán meggyűlölik ezt a köteléket, de mégis ragaszkodnak hozzá. Csupa ellentétes, értelmetlen indulat, amiből csak a gondok születtek.
- Menjen csak, kedvesem! – tolta a bálterembe Rabiat az idős hölgy. – Keressen magának egy lovagot!
- Azt terveztem – suttogta már csak magának a lány, s elvegyült a tömegben.
Jól sejtette. Glutonaria-t a svéd asztalnál találta meg. Épp valamiféle tengeri gyümölcsöt falt, szemmel látható élvezettel.
- Ezt meg kell kóstolnod, Rabia – futott elé a nővére, mikor észrevette.
- Nem ez a dolgod – morrant rá az.
- Jaj, dehogynem. Hidd el nekem, most, hogy én itt vagyok, rengeteg férfi vétkezik – nevetett fel.
- Hol van Preguiza? – kérdezte Rabia körülnézve a fényűző teremben.
A párok között látta Ganancia-t, a legidősebb testvérét, amint épp egy gazdag helybélit szédített. A gazdagon volt a hangsúly. Hát igen… a bűnök sosem alszanak.
- Preg úgy döntött kihagyja a bált – felelt közben Glutonaria.
- Megint – sóhajtott Rabia, majd vállat vonva továbbállt.
A kert ragadta meg figyelmét. Ha jól látta, tölgyekkel szegélyezett út vezetett a hátsó udvar felé. Mint a legszenvedélyesebb démonnak, neki is feltűnt a hely ellenállhatatlan vonzása.
Útközben felfedezte még két nővérét, akik a bálterem széléről halálos pillantásokkal figyeltek valakit. Hiába… Luxoria és Envexa nem épp gyenge ellenfelek. És kétségkívül Presunciónt, a kevélység démonát illették tekintetükkel, aki, mint gyöngyszem emelkedett a terem közepén.
Rabia kilépett a hűvösre, s fejéből azonnal kiröppentek a testvéreivel kapcsolatos gondolatok. Átkozottak vagy áldottak? Sokat törte már ezen fejét, de sosem jött rá. Valószínűleg az előbbi. Bűnökkel élni, azokat terjeszteni, kemény feladat. És nem túl hálás…
De ha valakinek ez rendeltetett, azt kénytelen elfogadni, nem igaz?
Rabia kényelmes tempóban sétált végig az ösvényen, ami reményeihez híven egy gyönyörű hátsó udvarra vezetett. Az ápolt pázsit vagy egy mérföld hosszan nyúlt a távoli erdőig. Szerteszét kisebb-nagyobb virágágyások törték meg a zöldet, színözönnel kápráztatva az idetévedőket.
Messzebb egy szökőkút meredezett az ég felé. Hatalmas kőből faragott vízköpője emberalakokat formált. Rabia közelebb ment, hogy jobban kivehesse a jelenetet az alkonyat vöröses fényében.
Mire odaért már pontosan tudta, mit lát maga előtt. Kirázta a hideg a felismeréstől. A vízköpő nem mást, mint egy angyal küzdelmét mutatta be két bűnös ellen.
Rabia magára ismert az angyal arcába maró, undorító alak képében. A másik oldalon Luxoria az angyal karját csókolta. A harag és a bujaság.
Rabia elfordította a fejét. Éktelen harag gyúlt szívében, ám nem hagyta, hogy átvegye az irányítást felette. Ő uralkodott a bűn felett, nem az őrajta. Ez így volt elrendelve.
- Mit keres itt ilyen későn egy ilyen szép, ifjú hölgy? – szólalt meg mellette egy hang, mire Rabia megperdült a tengelye körül.
- Mit keres itt ilyen későn egy úriember? – mérte végig tekintetével a magas férfit.
Testén jóleső bizsergés futott végig, mint mindig, ha újabb kiszemeltet talált. Gyűlölte az érzést.
- Éles nyelvű – vonta fel a szemöldökét a férfi. – Hogy hívják?
- Udvariatlan – húzta el a száját a nő. – Na és magát?
- Zen Sayer – hajolt meg enyhén a férfi, ajkain huncut mosoly játszott.
- Rabia – biccentett a nő, majd visszafordult a vízköpő felé, mintegy jelezve, hogy nem kívánja folytatni a társalgást.
Ma este nem volt kedve mások vétkeit élvezni.
- Szóval… - lépett mellé Zen – mit keres itt?
- A bál…
- A kertre gondoltam. A bál ugyanis bent van – pillantott hátra a válla fölött a férfi.
- Tetszik a vízköpő – vont vállat Rabia.
- Ó, hogy ily komoly indokai voltak, hogy nélkülözze London legelőkelőbb társaságát.
- És maga? Miért nem megy inkább vissza? – feledkezett meg az emberek közt tanult jó modorról Rabia.
- Jobb társaságot találtam – mélyesztette kék szemeit a lányéba Zen.
Te uralkodsz a bűn felett, emlékeztette magát Rabia. Emlékeztetnie kellett magát! Ez még sosem fordult elő vele.
- Nem kívánok a társasága lenni.
- Megsértődött? – vonta fel szemöldökét a férfi.
- Nem szoktam megsértődni. – Rabia elindult visszafelé az ösvény irányába.
- Kérdezte, hogy miért jöttem ki ide – szólt utána Zen, mire a lány megtorpant. – A nővére elől menekültem.
Rabia mérgében önkéntelenül is sarkon fordult.
- A nővérem?
- Lux, ha nem tévedek – lépett közelebb a férfi.
- És ugyan, miért volt szükséges a menekülés?
Zen elmosolyodott.
- Jól tudja Ön azt.
- Nem értem…
- Rabia a gallego nyelvjárásban haragot jelent, úgy, ahogy a Luxoria bujaságot. Azt hiszi, nem látom az összefüggéseket?
Rabiat jeges rémület kerítette hatalmába. Lehetetlen, hogy ember tudjon az átokról.
- Talán sok volt a puncs, nem gondolja? – próbálta meg adni az értetlent.
- Nem tud becsapni – nevetett fel halkan Zen. – Túl régóta keresem magukat ahhoz, hogy megtévesszen.
Rabia ismét az ösvény felé kezdett lépdelni. Ám nem jutott messzire, mikor két erős kar szorítása megállásra kényszerítette.
- Segíteni szeretnék…
Rabiában fellobbant az eddig elfojtott düh, szinte meg sem hallotta, amibe a férfi belekezdett.
- Ha igazán tudja, mi vagyok, miért nem ereszt el, ahelyett, hogy kivívja a haragom?
- Rabia? – hangzott fel ekkor Lux hangja.
A lány épp az ösvény végénél járt. Baljós suhogással közeledett vörös selyemruhájában.
- Megismerkedtél Zennel? – Rabia felvonta a szemöldökét a személyes hangnem hallatán.
Zen közben levette kezét a nő könyökéről és hátrébb húzódott.
- Igen.
- Miről beszélgettetek? – mosolyodott el Lux, hozzá méltó csábító módon. Égszínkék szemei kettőnk közt ugráltak.
- Épp a világról meséltem a húgának – szólalt meg végül Zen. – A bűnökről…
- Úgy érti, hogy… mennyi szörnyűség történik manapság más országokban – vágott közbe Rabia figyelmeztető pillantást lövellve a férfi felé.
Lux odalépett Zenhez, majd karját egy birtokló mozdulattal az övébe fűzte. Rabia elfordította a tekintetét. Nem értette, miért esik nehezére figyelni, ahogy testvére szokásos módján elcsábít egy ártatlant. Talán mert a férfi tudott a titkukról?
- Úgysem sikerülhet neki – mondta Zen, mikor elhaladtak Rabia mellett. – Engem már másvalaki szépsége ejtett rabul.
Rabia értetlenül figyelte, ahogy a férfi visszasétál testvére oldalán a bálterembe. Először késztetést érzett, hogy utána rohanjon, ám fékezte magát.
Az ösvényen Mrs. McKay telt alakja tűnt fel. A kövér asszony billegve battyogott a szökőkútig és csak most vette észre Rabiat.
- Ó, kedvesem, maga mit keres itt kint ilyen hidegben? – sipított fel a nő, magához intve a lányt. – Pont most láttam bemenni a nővérét, egy igen csinos fiatalemberrel az oldalán.
Rabia bólintott.
- Nem tudja, ki volt az úr?
- Zennek hívják. Nem ismeri? – fogott gyanút Rabia.
- Sosem láttam – vont vállat az asszony. – De tudja, hogy van ez az én koromban…
Rabia tudta. Mégis különös volt, hogy nem ismeri, hisz Mrs. McKay híres volt arról, hogy minden eladósorban lévő férfi nevét kívülről fújja London környékéről.
- Nem gondolja, hogy hasonlít rá? – kérdezte a nő, de Rabia alig figyelt rá.
- Kire?
- Nézze! Mintha csak ő lenne az kőbe faragva. – Erre már tényleg oda kellett néznie.
Elállt a lélegzete a döbbenettől. A vízköpőn a két női alak közt Zen arca rajzolódott ki a rideg anyagból. Az előbb nem figyelte meg eléggé, most azonban már világos volt minden.
- A feloldozás kútjának nevezte el a művész, aki faragta – szakította ki gondolatai közül Rabiat az asszony érdes hangja. – Édesanyám mesélt róla.
- Mondja el – kérte halkan a lány, meredten nézve az előbb még hozzá beszélő férfi képmását.
- A bűnök feloldozása. Így nevezték annak idején.
Rabia összerezzent a feltámadó hűvös, északi szellőtől.
- A monda szerint Isten megszánta az emberi testeket, melyekbe a bűnöket űzte, hisz azok már vágytak az életre. Egy angyalt küldve véget vetett szenvedéseiknek. Érzéseket adott nekik.
- Megmentette őket?
- Igen. De a történetben a bűnök fellázadtak az angyal ellen, s elüldözték, ahogy azt a művész is ábrázolta – mutatott a szoborra a nő.
- Hogyan… hogyan tudták elüldözni? – kérdezte Rabia remegő hangon.
- Megfertőzték. Elcsábították.
Rabia szíve a torkába ugrott. Luxoria. Épp azon van, hogy tegye a dolgát. Hogy eljátssza az esélyünket a szabadulásra. Meg kell találnom! – sikoltott belül a lány.
- Elnézést, Mrs. McKay! Sürgősen beszélnem kell az egyik testvéremmel.
Azzal már ott is hagyta a meglepett asszonyt, s sietős léptekkel vágott át az udvaron.
A teremből kiszűrődő fényár most különös módon idegesítette. Nem szabadott volna engednem, hogy elmenjen Luxszal, gondolta, miközben felcaplatott a teraszra vezető néhány lépcsőfokon. Hideg szél borzolta a nyakán lévő pihéket, vagy tán a rettegés? Nem tudta volna eldönteni. A zene halkan kiszűrődött a tömött helyiségből. Rabia hiába nyújtogatta nem fedezte fel testvérét a táncolók közt. Remélte, hogy nem késett el. Az végzetes lett volna.
Belemerült a pompázatos ruhakölteményeket viselő emberek tengerébe, arcok után kutatva. Testvérei egytől-egyig ott táncoltak, Luxoriat kivéve.
- Hol van Lux? – kapta el Ganancia karját, mikor az épp elsuhant mellette egy magas, szőke férfi oldalán.
- Az előbb láttam kifelé menni – súgta vissza testvére dühösen, hogy megzavarták, majd visszafordult emberéhez.
Rabia marokra fogta szoknyáját és nem foglalkozva az illemmel, átvágott a párok közt. Néhányan szörnyülködve lesték csupasz bokáját, mások nevetve adtak utat a lánynak. Rabia fejében csak egyvalami zakatolt: megmenteni az angyalt.
Az utcára érve azonnal észrevette testvérét az út túloldalán.
- Lux – kiáltott felé, de az nem reagált. Csak bámult maga elé, háttal állva Rabianak.
A lány átment az úttesten, kezét a húga vállára tette, mire az fölocsúdott.
- Rabia? – nézett rá meglepetten. – Zen… - mutatott előre – ő… itt hagyott.
- Miért?
- Ez… miért fáj? – pillantott szemében könnyekkel a testvérére.
Rabia megkönnyebbülve elmosolyodott.
- Fáj?
- Iszonyatosan. Elutasított – dadogta a lány, aztán egy pillanattal később ő is rájött. – Sosem éreztem még ilyet.
- Pontosan – bólintott Rabia.
Lux értetlenül megrázta a fejét.
- Ha érzünk… Zen?
- Angyal volt. A feloldozásé. Megszabadította a hét átkozottat.
- Angyal? – Lux csak lassan bírta feldolgozni a tényeket. Végül azonban elégedett mosoly ült ki az arcára. – Azt jelenti, hogy többé nem kell így élnünk? Érezzük, ha megbántanak és szerethetünk? – lelkesült fel.
Rabia boldogan bólintott. Nem tudta, mikor kezdett el sírni, de érezte az arcán legördülő sós könnycseppeket. Meghatottság? Még nem igazán értette a saját érzéseit, amiket eddig nyűgnek, emberi gyengeségnek hitt, de tudta, hogy nem sokára ő is olyan szabadon élhet, akár egy ember...

Órákkal később Rabia összes testvére tudott a változásról. A feloldozás angyala látogatta meg őket, hogy véget vessen a millió éve tartó átoknak. Legtöbbjük döbbenetébe öröm vegyült. Rabia szeretettel nézte, ahogy a lányok újjászületve ballagtak a lépcsőn felfelé, hogy lepihenjenek pár órára.
Hajnalodott. Rabia az ösvényen lépkedett a szökőkút felén. Nem értette, miért, de újra látni akarta, mielőtt elment volna.
A kőszobor változatlan, robosztus alakja körül már megnyugodott a víz, felszínéről reggeli pára indult útjára. A közelben valahol megszólalt egy énekes madár. Rabiat elöntötte a gyönyörűség. Soha ilyet még nem érzett a világ iránt.
- Mit keres itt ilyen korán egy fiatal hölgy egyedül? – hallatszott a közeléből, mire örömmel vegyes rémülettel fordult meg.
Az angyal mosolyogva lépett közelebb hozzá.
- Egy úriember nem ijeszt így rá egy hölgyre…
- Megkísértett – billentette oldalra a fejét a férfi, ujjaival Rabia hajába túrt.
- Vajon ezt illik-e? – kérdezte suttogva a lány, miközben ő is önkéntelenül közelebb lépett Zenhez.
- Egy angyalnak és egy átkozottnak? Semmiképp.
Rabia mélyen beszívta a friss levegőt, ami Zen illatával keveredve örömmámorként áradt szét tüdejében.
- És két embernek?
- Nem vagyok ember – simított végig gyengéden a lány arcán a férfi ujja.
- Én sem igazán.
- Már az vagy – váltott tegezésre a férfi.
- Kívülről. Belül azonban minden megmaradt. Emlékszem mit követtem el. Emlékszem a természetfelettire. Ezt nem lehet elvenni tőlem – bökött a halántékára Rabia.
Zen a lány szíve fölé tette a kezét.
- De el lehet csitítani.
- Nem ismerem a módját – suttogta a lány.
A férfi egy pillanatra lehajtotta a fejét, majd megragadva Rabia derekát közelebb húzta magához, míg teljesen egymáshoz nem simultak.
- Megmutathatom.
- De akkor…
- Igen – tette mutatóujját a lány szája elé. – Akkor veled maradhatok.
Rabia megrázta a fejét.
- Nem ismersz. Nem adhatod fel értem az eddigi léted. A szárnyaidat.
- Nem adok fel semmit. Évezredeken át szabadítottam meg embereket bűneiktől, de nemrég belefáradtam. Az én küldetésem véget ért. S most már tudom, mire utaltak a monda végében.
Rabia felkapta a fejét.
- A monda?
- A szökőkút története – pillantott a mellettük magasodó műre Zen.
- Nem hallottam a végét.
- Ó! – Zen homlokát a lányénak döntötte, pont mikor a nap felbukkant a látóhatáron bevonva kettejüket aranyos fényével. – A legenda vége így szól: „A feloldozás angyala megszabadítja a kísértéseket. A kísértés pedig feloldozza az angyalt.”

2011. március 13., vasárnap

Jane Austen nyomában


Sziasztok!

Nem tudom, valaha említettem-e, hogy hatalmas Jane Austen rajongó vagyok.
Minden művével kapcsolatba kerültem már valamilyen úton-módon, a Büszkeség és balítéletet kívülről fújom, az összes film, könyv és sorozatváltozatot láttam, olvastam. :)
Na ezen tények ismeretében, talán nem lepek meg senkit, ha vele kapcsolatban szeretnék pályázatot hirdetni. Vagyis konkrétabban: kíváncsi vagyok a véleményetekre Róla, az elveiről, életfelfogásáról, tetteiről.

Várom műveiteket, melyek valamilyen formában kötődnek akár az írónőhöz, akár történeteihez.


"Én gyűlölök mindennémű közhelyet, s néha csak azért őrzöm meg magamban az érzéseimet, mert leírásukra nem találnék más szavakat, csupán olyat, amelyből kicsépeltek már minden tartalmat és jelentést." - Jane Austen

Igazság szerint, itt most nem a versengés a fő, hanem annak az egyedi életszemléletnek a megismerése, amit az írónő képviselt a maga idejében, s ezt hozzánk a művein keresztül juttatta el.
Mindenki alkotását várom, aki ihletet kapott egy új Elizabeth-hez, Emmahoz, vagy Fannyhoz.

A legjobb írások díjazásban részesülnek!

Beküldési határidő: április 10.

Bármilyen prózai művet, vagy verset elfogadok.

Ahová az e-mailt várom: lollus4@freemail.hu

És ha kérhetnék még annyit, adjátok tovább...

2011. március 11., péntek

Pillangóhatás
PillangóhatásTom keze előrelendült, épp állon találva a szemben álló sötétbőrűt, aki egy új típusú gépfegyvert szegezett rá. A férfi hátratántorodott, s ezalatt Tom gyakorlott mozdulattal kicsavarta a kezéből a fegyvert, ám ahhoz már nem volt elég éber, hogy észrevegye a háta mögül felbukkanó újabb katonákat.

Jenna eközben több ezer kilométerrel odébb az elkészült muffinokat vette ki a sütőből. Ritkán lehetett rávenni, hogy süssön, ám most különleges alkalomra készült. Nemsokára átjön Vans, évek óta az első férfi, aki valamire ment a nő makacsságával. Meglátjuk, mire jutunk, gondolta Jenna, miközben a süteményt a pultra tette.

Ugyanekkor Sisley leszállt a vonatról, s azonnal beleolvadt a New York-i pályaudvaron tolongó tömegbe. Próbált úgy manőverezni, hogy gitárjával ne üssön le senkit. Magában felidézte a betanult útvonalat: taxit fog és elviteti magát a Floral streetig, onnan pedig gyalog már csak pár perc az Osiris nevű bár, ahol reményei szerint már várták.

- Jenna?
- Vans? – ismerte fel a telefonáló hangját a nő.
- Figyelj, Jenna, sajnálom, de ma nem fog menni… - kezdte a férfi sóhajtva. – Valami zűr adódott a külsősöknél.
Jenna bosszúsan felsóhajtott. Nem ez volt az első randi, amit tönkretett egy sürgősen közbejött munka.
- Sajnálom, komolyan!
- Miattad mondta le a megbeszélésemet – fakadt ki a nő. – Messziről jöttek volna hozzám.
- Ezért én is mondjam azt a főnökömnek, hogy rakja félre a hadügyminisztérium telefonját, nekem ugyanis randim van?
A nő nem válaszolt. Kedvelte Vanst, de lassan kezdte úgy érezni, hogy ez a dolog egyirányú.
- Felhívlak, ha végeztem.
- Ne fáradj! – fortyant fel Jenna, aztán lerakta a kagylót, meg sem hallva a férfi kérlelését.

Tarts ki! – bíztatta magát Tom, beljebb húzódva a menedéket nyújtó őserdő egyik fájának zugába. Megtámadták. Többen, mint amennyire számított. Az erősítés nem érkezett időben. Felvette a harcot velük, ám nem sokra ment egyedül. Végül a menekülést választotta. Minden megfontoltság nélkül futni kezdett az erdő belseje felé, letérve a kitaposott ösvényről. Egy golyó azonban utolérte. Hidegen mélyedt a forró húsba, ledöntve lábáról a katonát. Szerencsére talált egy fát, aminek törzsébe ember nagyságú odút vájtak, valószínűleg az errefelé gyakran megforduló vadászok. A vérzést el tudta állítani a nadrágjából kirángatott övvel, ám nem tudta, mikor indulhat megkeresni a társait. Attól félt, hogy túl korán merészkedik elő, tiszta célpontot szolgáltatva az ellenségnek.

- Hogy érti, hogy lemondták a meghallgatást? – döbbent meg Sisley az Osiris klub bejáratában.
A magas kidobó ember összefonta a mellkasa előtt a karjait és vállat vont.
- Ms. Matthews azt mondta nem lesz meghallgatás, meg hogy maga már értesítve lett.
- Hát nem lettem – tárta szét tehetetlenül a karjait a lány. Most mihez kezdjek? – nézett körül reményvesztve. – Nincs egy vasam se és besötétedett – mondta inkább csak magának.
- Ha koldulni akar, menjen máshova – vonta fel a szemöldökét a férfi.
A lány elhúzta a száját, majd tehetetlenül sétálgatni kezdett fel-alá. Ha tudja ezt, nem utazta volna át a fél államot…

Jenna idegesen adott még több gázt. Talán még odaérhet a klubba nyitás előtt. Az, hogy Vans nem ér rá, nem jelenti azt, hogy ő nem szórakozhat. Szórakozás… arról már rég lemondott. Egy üzletvezető komoly, az apja mindig ezt hajtogatta. A komoly alatt pedig azt értette, hogy nem foglalkozik az üzleten kívül semmivel. Mindig csak a munka, munka és munka…
Jenna későn látta meg a hirtelen elé lépő lányt. Félrerántotta a kormányt, ám már hasztalan. A kocsi eleje eltarolta a gyenge testet, méterekkel arrébb repítve. A nő halálra váltan fékezett, majd szélsebesen kiugrott az autóból. Ó, add Uram, hogy túlélte! – könyörgött magában, miközben a földön heverő testhez rohant.

Tom nem várhatott tovább. Ha ott marad, biztosan észreveszik. El kellett döntenie: megkockáztatja a menekülést, ami beválhat, vagy reménykedik, hogy ezeknél a katonáknál nem volt előírás az éles látás.
A természet azonban beleavatkozott tervébe. Egy hatalmas papagájcsalád – már, ha létezik olyan – bukkant fel, pontosan az ő rejtekhelyét megcélozva. Tom elméjében felbukkant egy halvány emlék, hogy valahol olvasta, az őserdei papagájok gyakran fészkelnek odvakban. Szerencsétlenségére valószínűleg a legnagyobb klán helyére sikerült elbújnia. A terepmintás öltözetben fel-alá cirkáló katonáknak is feltűnt a változás.
Tom meggyorsította a döntést. Kiugrott az odúból, s nem nézve sem balra, sem jobbra, olyan iramot vett fel, mintha tíz egyenruhás helyett, száz farkas lett volna a nyomában…

Sisley sietve lépett le az járdáról. Túl gyorsan.
Hallotta a közeledő autó zaját, s látta a piros lökhárítót, ám utána olyan fájdalom áradt szét testében, hogy elhomályosult a világ. Az érzékei felmondták a szolgálatot. Csak a gondolatai maradtak tiszták.
Sötétség borított körülötte mindent. A távolból mintha kedvenc dalát hallotta volna… dúdolni akarta, ám szája nem engedelmeskedett. Furcsa, súlytalan állapotba került. Mintha az űrben lebegett volna.
Eszébe jutott az a rengeteg dolog, amit még el szeretett volna érni az életben. Család, karrier, gyerekek.
Most meg fogok halni? – kérdezte a sötétségtől, ám választ sehonnan sem kapott. Egyes visszatérők azt mondják, haláluk pillanatában fényességet pillantottak a távolban.
Sisley előtt most határozottan derengett valami.

Ugyanazok a kérdések ezerszer. Jenna feje már lüktetett az események felidézésétől. Szemében könnyek égtek, s nem volt más vágya, csak, hogy végre megtudjon valamit az elütött nő állapotáról.
A szemtanúk kihallgatása után, a rendőrség végül arra jutott, hogy a baleset nem Jenna hibájából történt. A fiatal lány meggondolatlanul lépett egy gyorsforgalmi útra, hát nem csoda, ha Jenna nem tudott időben fékezni.
Órák múlva, miután elkészült az összes jegyzőkönyv, minden tanú elmondta a vallomását, Jenna végre szabadon távozhatott. Amint kilépett a rendőrség épületéből, megszólalt a mobilja. Remélte, hogy valamelyik orvos könyörült meg rajta, ám Vans volt az.
- Jól vagy? – Ez volt a férfi első kérdése.
- Honnan tudod, hogy mi történt? – vonta fel a szemöldökét Jenna.
- A kidobó fiú felhívott, miután elvittek a rendőrök.
- Jól vagyok. Most indulok a kórházba – mondta a nő, miközben autójához sétált. Bár rettegett attól, hogy újra vezessen, nem volt más választása. Errefelé képtelenség volt taxit fogni, ő pedig senkire sem akart várni. – És a te ügyed? – kérdezte Jenna csak úgy mellékesen, miután kényelmesen elhelyezkedett és indított.
- A katona megvan. Hazaszállítják hamarosan…
- Katona? – akadt el Jenna lélegzete. – Honnan hozzák?
- Ne ijedj meg! Egyáltalán nem biztos az, amire gondolsz.
- Afrikából – válaszolta meg a saját kérdését Jenna halálra váltan.

A hordágy, amivel Tomot a helikoptertől a szobájáig vitték, messze nem volt olyan rázkódásmentes, mint azt a férfi remélte. Végtelenül kimerült volt. Jó néhány órán keresztül kellett egy repülőn sérülten zötykölődnie, mire végre hazaért.
Aki nem bírja az utazást, annak nem kell a világ másik felén szolgálnia – az édesapja mindig ezt mondta. Tom most kezdte felfogni, mennyire hiányzott neki New York. A felhőkarcolók, a zaj és a lehetetlen közlekedés. Három éve járt itt utoljára. Azóta idegenekkel aludt, evett és beszélgetett. Itt hagyta a családját.
- Uram, érti, amit mondok? – hajolt fölé egy orvos.
Tom bólintott.
- Hogy érzi magát?
- Pokolian fáj a lábam – utalt Tom a combjára, ami nem úszta meg a menekülést az erdőben. Az egyetlen szerencséje a folyó volt, amibe belevetve magát, eltűnt az ellenség elől. Bár akkor még azt hitte, meghal. Hatalmas véletlen, hogy a társai épp a folyam alsó szakaszán keltek át és így megtalálták a partra sodort férfit.
- Rendbe hozzuk – mosolygott rá az orvos, majd kinyitotta az őt toló ápolók előtt a tetőajtót. – Van valaki, akit értesíthetünk?
Tom elmosolyodott.
- A húgom.

- Jól vagyok – suttogta Sisley újra a körülötte sertepertélő fiatal nőnek. – Jenna – szólította meg, mire a nő megállt a mozdulat közben – üljön le! Kérem!
Jenna nagy nehezen, de rávette magát, hogy abbahagyja az ideges pakolászást. Iszonyatosan örült, mikor belépve a kórházba azzal fogadták, hogy a balesetet szenvedő hölgynek nincs nagy baja, fel fog épülni.
- Bocsásson meg! Kicsit ideges vagyok – simította hátra csapzott, vörös haját Jenna.
Sisley elmosolyodott. Egy percig sem tudott haragudni erre a nőre. Ahogy hajnalban beviharzott hozzá aggódó képpel, kisírt szemekkel és egy halom virággal, akárha a nővére lett volna. És tudta, hogy a saját butasága keverte bajba, mint mindig, ahogy a bátyja szokta mondani.
- Meg fog hallgatni, miután kiengedtek? – kérdezte Sisley.
- Természetesen – bólogatott hevesen Jenna.
- De szeretném, ha igazságosan ítélne, és nem azért venne fel, mert elütött…
Jenna elsápadt.
- Ezért jött New Yorkba? – kérdezte halkan.
- Többek közt.
- Én meg lemondtam, csak úgy – sóhajtott a nő.
- Amúgy is eljöttem volna. Eddig nem akartam bevallani, még magamnak sem, de meg akarom keresni a bátyámat.
- A bátyját?
- Sisley? – hallatszott a rekedt hang az ajtóból.
Jenna arrafelé fordult, mire elállt a lélegzete.

- Megtaláltuk a húgát – ébresztette pár órával később az orvos Tomot. – Nem fogja elhinni, hol van.
Tom hunyorgott, míg hozzászokott a reggeli fényhez. A feje hasogatott, ennek ellenére elmosolyodott a hír hallatán.
- Itt van a kórházban? – lepődött meg a férfi, remélve, hogy félreértette.
- Pontosan.
Tom a homlokát ráncolta.
- Biztos benne, hogy ő az?
- Teljesen. Azonnal elküldök valakit érte! – ígérte az orvos.
- Ne! – állította meg Tom, mielőtt még kiment volna a szobából. – Inkább engem vigyen oda! Kérem! – próbálta megpuhítani az ősz szakembert. – Már minden tagom sajog a mozdulatlanságtól…
A doki összevonta a szemöldökét, majd felrázva, de szólt egy nővérnek, hogy hozzon kerekesszéket.

Jenna meglátta a kerekesszékben ülő férfit, mire végképp összezavarodott. Egyszerre volt végtelenül boldog és halálra rémült.
- Tom? – meresztette a szemeit.
- Ezért jöttem – egyenesedett fel mellette Vans. – Szólni akartam, hogy…
- Ő volt az, aki miatt nem tudtál eljönni – fejezte be a mondatot Jenna.
A katona szemébe önkéntelenül is könnyek gyűltek.
- Húgi – suttogta, mire Jenna már repült is a karjai közé.
- Istenem! – sóhajtotta a bátyja nyakába fúrva arcát a nő. – Istenem!
Sisley mosolyogva figyelte a jelenetet. Sejthette volna, hogy a pár perce már az ajtóban várakozó férfi Jenna bátyja. Tagadhatatlan volt a hasonlóság.
Vans megszorította a húga kezét.
- Hogy kerültél ide? – kérdezte.
Erre Jenna felállt, s bűnbánó arckifejezéssel fordult vissza a másik testvérpárhoz, akik, mint nemrégiben kiderült évek óta nem látták egymást.
- Elütöttem – vallotta be nagyot nyelve.
- Mi van? – kérdezte mindkét férfi egyszerre.
Sisley nevetésben tört ki.
- Semmi bajom – nyugtatta a bátyját. – Az én hibám volt. Körül sem néztem, mikor az útra léptem.
- De hát mit kerestél te az utcán? Sőt, mit keresel New Yorkban? – értetlenkedett Vans összezavarodva.
- Egy meghallgatásra jöttem – intett Sisley a gitárja felé. – Amit lemondtak… - pillantott aztán Jennára.
- Mert a főnöknek randija volt – húzta el a száját erre az.
- Amit lemondtak – kezdte érteni a dolgokat Vans.
- Mert a pasi külsősöknél dolgozik.
- Akiket épp az eltűnt katona ügye miatt riadóztattak – kapcsolódott be a körbe Tom.
Mind a négyüknek tátva maradt a szája.
- Ez aztán a sztori! – vigyorodott el Tom.
- Egyszer még eléneklem - fogadkozott Sisley, majd így, négyen, még órákig beszéltek egymásról, a családjukról és az életükről, amit a sors ilyen különös módon szőtt össze, talán örökre.

„Ha egy pillangó valahol megrebbenti szárnyát, a világ egy másik pontján talán tornádót indít útjára.”

2011. március 4., péntek

Túlvilág lovasaTúlvilág lovasa

Láthatatlan falak oltalmában,
Gyűlölt kötelékek rabláncát hordva,
Nem érted, mi fontos a mában,
Számodra csak várakozás a holnapra.
Feszegeted, míg el nem pattan,
Eláraszt a vég nélküli téboly,
Múltad kísért éjjel-nappal,
Sorsod szabta utad még új.
Lidércek és démonok, Földöntúli jóslatok,
Ép észt marcangoló, Lehetetlen tegnapok.

Paták dübörgése fejedben,
Vörös füst izzik bőrödön,
Angyalt látsz, vagy szellemet?
Talán magát az ördögöt.
Túlvilág lovasa fekete alkonyt hoz tájadra,
Arcát ember ezelőtt még sosem láthatta,
Te vagy az első, És talán az utolsó,
Akár, mint átok, akár a felszabadító.
De egy ezer éve megíratott, A sarj végleg elkárhozott,
S, hogy megtörni hogy lehet? Azt ez sorok közt meglelheted.