Oldalak

2015. március 3., kedd

Csépányi Fanni verse


Szeretők

Súlyos ajtó nyílik az éjben.
A leány kezét kétely töri,
Ki a terembe belép éppen.
A test bent, de a levegő kint.
Szikrázó szemekkel a bálozókra tekint.

Szerelme tűnt árnyéka szökken a fényben,
Ki szürke kalitkájából kiszállt.
„ Kegyetlen sors, miért kell ezt megélnem?”
Elméjében egyre ez a kérdés kiállt,
Míg kedvese egy másik csókjára várt.

Egymás karjában a bűnös galambok.
A tett biztos, csak érezni oly nehéz,
Hogy valóban léteznek e kétes alakok.
Ebbe megreped a szív és beleremeg a kéz.
Menj el innen árva leány  - ezt mondja a józan ész.

De csitt neki, s csitt a szívnek.
Ím, bizonyságot nyertek a vádló szavak.
Egy oszlop mögé bújik el a reszkető lélek,
Míg ereiben lassan tövisrózsa fakad.
„Nem kínoznak többé a suttogó lidércek.”

Rejtekéből ki-kiles, akár a gyanútlan veréb,
Ki nem sejti, hogy őt várja a vad.
Vele csillapítaná étvágyának hevét,
S a bús áldozat kidugja fejét, de el nem szalad.
Ennyi kell csak, a vérszomjas állat mohón lecsap.

Homályba borulnak az égő pillák,
És a kedves emlékeket buzgón ott keresik,
De az úton nincs más csak ezernyi szilánk,
A lázas téboly összetörte mind,
S a ködbe burkolt távolból egy fátyolkéz búcsút int.

A köd felszáll, és a kép tisztul,
Míg a tüskék a húsba mérget döfnek.
A fájdalom gyöngye mind a mélybe hull,
A tánc porába fulladnak a könnyek.
S a tompa érzékek a jelenbe szöknek.A zene álmokba szövi a sötétség fonalát, 
Mire csillagokat vésnek az érces kacajok.
A zokogás csendje a márványba issza magát,
Hol kígyóként kúsznak a kéjes sóhajok.
S a felzendülő élet feketén ragyog.       

A rét minden színe a légben kavarog.
Az oszlop rideg fehérsége a bőrre tapad.
Az álarc alól előmásznak az indulatok.
A lány tekintete a forró testek közé szalad,
S egy sarok rejtekében újra kedvesére akad.

Lényét már más smaragd tükre óvja.
Riadtan néz szembe vele a felismerés.
Elméje tiszta sugarát a sápatag iszony eltakarja.
Hűs rezgések gyorsítják a szívverést.
Sebes dühvel a szeretőkre tör, így enyhítve a szenvedést.

Elvész a hang e váratlan tettre.
A bál izzó húrjait az indulat feszíti szét.
S a verejték sercegve hull a selyemre.
Földre rogy a lány, s vért áraszt a kés.
Haragtól dúlt szerelme lett keresztje.

A borzalom bűze pompában lebeg,
És a sejtekbe hasítja néma félelmét.
„Nézz rám te hűtlen, sirasd meg régi kedvesed.”
Szól a leány és kileheli lázas lelkét.
Nem hallja már, mit a férfi rebeg.

„Elmúlt a tavasz ölelte szerelem.
A nyári zápor lehűtötte szívünk melegét.
Számunkra e perctől csak gyászvirág terem.
Életünket az őszi szellő hordja szét.

Nincs már mi feloldja az enyészet terhét.”


A zsűri véleményeIsabella Reed: Kedves Fanni! Először is örülök, hogy verset választottál. A versírás szerintem nagyobb kihívás, főleg, hogyha egy képről, épületről kell írni. De megoldottad. Nem a terem objektív részeire koncentráltál, hanem az emlékeire. Nagyon megható téma, szépen összefűzve.
Az egyetlen dolog, amibe bele tudok kötni, az a formaiság. Az olvasási ritmust megtöri, ha ennyiszer változik a szótagszám.
Az utolsó versszak különösen szépre sikerült.
Gratulálok!

Szatti: Kedves Fanni! Nagyon mély és elgondolkodtató verset alkottál, melyet első olvasásra nehéz megérteni, megemészteni, átlátni és véleményt fűzni hozzá. Kétszer is elolvastam, hogy világosabbá váljanak a sorok. Nagyon szép gondolatokat és érzéseket fogalmaztál meg, tetszettek a közbeékelt idézetek, avagy gondolatfoszlányok, melyek tovább színesítették a versed. Bár én magam sem értek annyira a verseléshez és én is jobb kedvelem a szabadabb formát, amelyben nem feltétlen ragaszkodok a pontos ritmushoz és rímekhez, néha elvesztettem a ritmust az öt soros tagolásban. Akkor éreztem tisztábbnak vagy világosabbnak, amikor az idézeteket beleszőtted, viszont anélkül, én mindig a negyedik sor végén éreztem, ahogy leviszem a hangsúlyt. Hangosan is elolvastam, hogy jobban érzékelhessem ennek a hatását és valahogy, jobban esett volna, ha csupán négy sorból áll egy-egy versszak. Az ötödik néha a levegőben lógott és bármennyire illeszkedni akart az előző négyhez, csak az idézet közbeékelésénél éreztem biztosnak a helyét. Talán, ha máshogy használod a rímeket, azoknak az összecsengését... én sem tudom pontosan, és lehet, feleslegesen látom tökéletlenségnek. Viszont, ez csak egy mellékes megfigyelés és az én ízlésem. A vers amúgy remek volt és nagyon tetszett! :)

Victoria: Nagyon tetszett, úgy ahogy van. A hasonlatok, rímek és kifejezések is jók voltak. Átjött a vers hangulata.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése